שאלות ותשובות

 
כיצד לבצע הפעלה וכיבוי ע"י לחצן אחד, לחיצה ראשונה מדליקה ולחיצה שנייה מכבה?
 
יש להשתמש בקוצץ אות DIFU  ובפקודת KEEP שמירה.
לפי הדוגמא בתוכנית הנ"ל.
 

 
הסבר: כאשר המפעיל לוחץ על לחצן כיבוי\הדלקה START\STOP
קוצץ האות מעביר פולס אחד בלבד ומתבצעת בדיקה סטאטוס עם עובד מכבה עם מכובה מדליק.
הערה: בבקרים ישנים מסדרת C  ניתן להשתמש בפונקציה DIFU  מספר 13.

 כיצד להכין כבל OMRON לתכנות צגים ובקרים?
OMRON לתכנות צגים ובקרים משמש לתכנות כל סוגי הבקרים והצגים.
החומרים הדרושים: כבל 3-4 גיד מסוכך בהתאם לאורך הרצוי (מכסימום 15 מטר),
1 שקע 9 פין זכר, 1 תקע 9 פין נקבה, מלחם, בדיל.
יש לחווט את הכבל לפי הסרטוט בתמונה הנ"ל.
 

 


 

איך פותרים בעיית תקשורת בין צג מפעיל OMRON לבין בקר OMRON?
כאשר מבחינים על מסך המפעיל באחד מהכיתובים הבאים: CONNECTING…..  על מסכים מסדרת NS ,  CONNECTING TO HOST או system initialization  בצגים מסדרת NT.
אזי יש תקלת תקשורת בין הצג לבקר.

כאשר מדובר במערכת שכבר עבדה: הבעיה בדרך כלל בחיבור הכבל.

 יש לבדוק  את הנקודות הבאות:

א)   הבקר עובד -נורית POWER דולקת.
ב)   הבקר נמצא במצב RUN OR MONITOR -נורית RUN  דולקת ירוק.
ג)   הבקר לא בתקלה -אין ERROR  בבקר נורית אדומה לא דולקת.

במידה והכול תקין יש להביט בסבלנות על נורית COMM כתומה מעל יציאת התקשורת שאליה מחובר הצג. כאשר התקשורת תקינה הנורית מהבהבת במהירות. כאשר אין תקשורת בין הצג לבקר הנורית מהבהבת הבהוב בקצב איטי אחת לשנייה בערך.
כאשר אין הבהוב כלל או הבהוב איטי (במערכות שכבר עבדו) יש לבדוק תחילה את כבל התקשורת.

על הכבל להיות מחווט בצורה הבאה:

כאשר כבל התקשורת תקין, יש לבדוק תקינות יציאת תקשורת בבקר:
בדיקת תקינות מתבצעת ע"י: חיבור מחשב עם תוכנת תכנות CXPROGRAMMER  ליציאת התקשורת אליה מחובר הבקר. ניתן להחזיר את יציאת התקשורת באופן זמני להגדרות מפעל ע"י העברה של DIP SWITCH 5 למצב ON  ברוב הבקרים.

הגדרות מפעל:
בקרים מסדרת C
HOST LINK_ SYSMAC WAY 9600 7,2,EVEN

בקרים מסדרת CJ CS CP
TOOLBUS 19200

לאחר הבדיקה יש להחזיר5 SWITCH  למצב OFF כאשר מדובר במערכת חדשה או במידה וכל הבדיקות למעלה תקינות -יש לבדוק הגדרות תקשורת בצג מול הגדרות תקשורת בבקר. ההגדרות צריכות להתאים מבחינת קצב וסוג התקשורת על מנת שתתבצע תקשורת.
גישה להגדרות הצג: בצגים מסדרת NS  ע"י תוכנת CXD  או ע"י לחיצה על שתי פינות במסך וכניסה לתפריט מערכת ומשם להגדרות תקשורת COMM . בצגים מסדרת NT  לחיצה על שתי פינות במסך וכניסה לתפריט מערכת ומשם להגדרות תקשורת COMM.

גישה להגדרות בקר: ע"י תוכנת CXPROGRAMMER  משם להגדרות SETTING ,   יש לקרוא את ההגדרות מהבקר ולוודא שהצג והבקר מדברים באותו קצב תקשורת.

 


 

כיצד מתקינים מנהל התקן USB DRIVER לבקרים מסדרת CP וצגים מסדרת NS?
תכנות בקרים מסדרת CP CP1H CP1L CP1E וצגים מסדרת NS יכול להתבצע בקלות ובמהירות רבה ע"י שימוש בכבל תכנות USB
סטנדרטי תקע A לתקע B.
בכדי לאפשר לתוכנת CXONE להתקשר עם בקרים וצגים יש צורך בהתקנה חד פעמית של מנהל ההתקן עבור כל יציאת USB במחשב.
התקנת מנהל ההתקן תתבצע לפי השלבים הבאים:
א) בדיקה שהבקר פועל נורית POWER ירוקה דולקת.
ב) חיבור כבל USB בין המחשב לבקר.
ג) על צג המחשב תופיע הודעה על זיהוי חומרה חדשה יש לבחור בהתקנה ממיקום מסוים ולא בהתקנה באופן אוטומטי.


ד) בחירת מיקום החיפוש

PROGRAMFILE\OMRON\CX-SERVER\USB

ה) יש לבחור בהמשך למרות זאת.

יש לבצע את אותו התהליך עבור תצוגה NS
לאחר סיום ההתקנה ניתן לבחור בתקשורת USB  מתוך התוכנה CXPROGRAMMER.

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions